Multi dimensionale opstellingen

Onder leiding van Jon Marrée en Marieke Mosk

In de workshop Multi Dimensionale Opstellingen leggen we de verbinding tussen de persoonlijke vraagstukken die de deelnemers inbrengen en de collectieve antwoorden die hierin voorhanden zijn. Door de samenwerking van Jon en Marieke is er een groter bereik aan golflengten en dimensies en een unieke onderlinge verbinding.

Hoewel ieder individu eigen is, zijn veel problemen terug te leiden op oervraagstukken waar mensen zich al generaties lang voor geplaatst zien. Eenzaamheid, werkeloosheid, onmogelijke liefde, financiële beperkingen, ziekte, enzovoorts. In dat opzicht zijn we helemaal niet zo uniek. Veel kwesties waar wij, als mens, in ons leven mee worstelen zijn vraagstukken die horen bij het mens-zijn. Alle antwoorden die mensen in de loop van generaties voor dit soort vraagstukken gevonden hebben, zijn bij elkaar gevloeid tot een ‘wijsheidsveld’, dat zijn eigen energie en intelligentie kent. Met dit veld kunnen we communiceren en we kunnen de energie ervan ervaren.

In MD OPSTELLINGEN zoeken we in jouw verhaal naar de aansluiting met deze velden. We stellen ze mede op om uit deze rijke bron te kunnen putten. Het is op zich al helend om te weten dat de kennis uit het collectieve veld passend bij je vraagstelling, jou tot steun kan dienen. Daarnaast kan het ook een weldaad zijn om te weten dat jouw inspanningen om jouw problematiek handen en voeten te geven worden opgenomen in het betreffende wijsheidsveld. Daarmee komen ze ten goede aan iedereen die een soortgelijke worsteling meemaakt.

Momenteel staan er geen data gepland.

Medication errors can happen anywhere, but knowledge is your best defense. Let’s discuss about divers remedies. Medicines like Deltasone often is used to solve disorders such as breathing problems. Adrenocortical synthetic steroids, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. There are many medicaments for every cases. What about http://orginformation.com/ and sexual dysfunctions? What is the most significant information you must view about ? Divers companies describe it as . Sometimes folk who take recreational drugs like marijuana find it difficult to get an erection and turn to erectile malfunction medicaments. So it’s great to learn about the problem. What can lead to erectile disfunction? Emotional issues can also be a reason of erectile problems. If you choose to order medicaments like Cialis online, always see your soundness care provider before do it. You have to be very wary while getting medicaments like Cialis.