Home

Welkom op de website van Systemische Opstellingen / Familie Opstellingen, website van Marieke Mosk en gast-begeleiders.

Op deze pagina lees je een manier om uit te leggen hoe er met systemische opstellingen gewerkt kan worden.

Als individuen maken we deel uit van grotere systemen, zoals bijvoorbeeld een familie, organisatie of maatschappij. Naast onze persoonlijke ontwikkeling zijn we onderhevig aan invloeden van dynamieken binnen deze systemen. Delen of leden van systemen beïnvloeden elkaar in een op het oog niet- waarneembaar veld. Met systemische opstellingen werken we met dit niet-waarneembare veld.

Opstellingen

Opstellingen

Bij een opstelling wordt door een persoon, de inbrenger, een probleem ingebracht. Vervolgens wordt samen met de begeleider onderzocht welke elementen uit zijn systeem een rol spelen. Deze elementen worden dan zichtbaar gemaakt door andere deelnemers aan de workshop, z.g. representanten. Deze worden door de inbrenger gekozen. De inbrenger leidt de representanten intuïtief naar een plek in de ruimte en stelt ze op ten opzichte van elkaar. Het is van belang dat de representanten open staan voor wat er in hen opkomt. Ze spelen geen rol, maar ervaren hun positie. Uit jarenlange ervaring blijkt dat representanten zo informatie kunnen ontvangen over het element dat zij representeren (fysiek of emotioneel) en de relatie met het systeem. Niet-waarneembare informatie wordt waarneembaar gemaakt en het ingebrachte probleem wordt inzichtelijker. Nu kan er ook gewerkt worden in het veld. Knelpunten kunnen herkend, erkend en mogelijk weggenomen worden. Uitgangspunt daarbij is het vinden van een betere balans in het systeem zodat alle elementen beter tot hun recht komen. Systemische opstellingen kunnen op verschillende vlakken worden ingezet. Er bestaan familieopstellingen, organisatieopstellingen, merkopstellingen, traumaopstellingen, etc. De opstellingen in onze workshops zijn individueel gericht en handelen over persoonlijke problemen van de inbrenger. Dat neemt niet weg dat opstellingen ook voor de representanten en overige aanwezigen vaak veel inzichten opleveren en verschuivingen teweeg brengen.

Medication errors can happen anywhere, but knowledge is your best defense. Let’s discuss about divers remedies. Medicines like Deltasone often is used to solve disorders such as breathing problems. Adrenocortical synthetic steroids, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. There are many medicaments for either cases. What about http://orginformation.com/ and sexual dysfunctions? What is the most significant information you must view about ? Divers companies describe it as . Sometimes folk who take recreational drugs like marijuana find it hard to get an erection and turn to erectile dysfunction medicaments. So it’s great to learn about the matter. What can lead to erectile disfunction? Emotional issues can also be a reason of erectile problems. If you choose to order medicaments like Cialis online, always see your heartiness care purveyor before do it. You have to be very wary while getting medicaments like Cialis.